โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ตั้งโรงเรียน
ระดับที่จัดการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
วิชาการงานอาชีพ
Bbl Brain Gym

 
AdVisitor Statistics
 
 
 

 

 

 

 

   
   
     
     
 
<
         
 
 
         
   
 


นายวุฒิพงษ์ อุ่นอินต๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอรุโณทัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
พฤ